rozmiar czcionki: A | A | A


VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

29.10.2021 11:49

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.

 

 1. Gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 2. Chronionych nazw pochodzenia;
 3. Chronionych oznaczeń geograficznych;
 4. Rolnictwa ekologicznego;
 5. Ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

oraz krajowych systemów jakości, tj.

 1. Integrowana Produkcja Roślin (IP);
 2. „Jakość Tradycja”;
 3. „Quality Meat Program” (QMP);
 4. „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 5. „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 6. „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.


Termin składania wniosków: od 29 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.


>>> PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I DOKUMENTY APLIKACYJNE <<<