rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 23-09-2016

Dnia 20 września2016 r. uchwałą nr 2710/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz...

Dodano: 20-07-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 11-03-2016

Dnia 9 marca 2016 r. uchwałą nr 1941/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 25-02-2016

Dnia 22 lutego 2016 r. uchwałą nr 1839/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie objęte konkursem dotyczyło udostępnienia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na...

Dodano: 05-01-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na...

Dodano: 05-01-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 24-08-2015

Dnia 12 sierpnia 2015 r. uchwałą 1032/V/15 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]