rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Dodano: 17-04-2018

Dnia 16 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 5188/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i...

Dodano: 07-02-2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego...

Dodano: 04-08-2017

W dniu 2 sierpnia 2017 r. uchwałą nr 4172/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. załączniki: uchwała nr 4172/V/17 załącznik do Uchwały – wyniki konkursu

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących rehabilitacji zawodowej i...

Dodano: 01-06-2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Dodano: 12-04-2017

Dnia 11 kwietnia 2017 r. uchwałą nr 3638/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 29-11-2016

Dnia 21 listopada 2016 r. uchwałą nr 2989/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 r.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na...

Dodano: 12-10-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

[więcej]