rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków...

Dodano: 27-11-2018

W dniu 26 listopada 2018 r. uchwałą nr 30/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął III nabór otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

[więcej]

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert na realizację...

Dodano: 08-11-2018

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) III NABÓR   Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert...

[więcej]

Informacja o III naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert

Dodano: 16-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 września br. zakończył się II nabór ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.).

[więcej]

Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków...

Dodano: 15-10-2018

Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018

[więcej]

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach II naboru otwartego konkursu ofert na realizację...

Dodano: 02-10-2018

Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego...

Dodano: 26-09-2018

W dniu 25 września 2018 r. uchwałą nr 6008/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków publicznych PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Na posiedzeniu były rozpatrywane oferty złożone w pierwszym naborze tj. do 22 sierpnia 2018 r.   Załącznik: Uchwała z wykazem dofinansowań

[więcej]

Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze...

Dodano: 31-08-2018

Informacja o II naborze ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)

[więcej]