rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa...

Dodano: 12-12-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej na lata 2020-21

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Dodano: 14-05-2019

Dnia 13 maja 2019 r. uchwałą nr 737/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. Zadania objęte konkursem dotyczyły:A. Prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;B. Organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów,...

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Dodano: 12-04-2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.Dnia 11 kwietnia 2019 r. uchwałą nr 616/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.Zadania objęte konkursem dotyczyły:A. Udostępnienia usług wspierających...

[więcej]

Kontakt z doradcą

Dodano: 28-02-2019

W związku z trwającym naborem ofert do konkursów przypominamy że strukturach urzędu marszałkowskiego działa Regionalny Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodano: 26-02-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 26 lutego 2019 r. przyjął uchwałę nr 411/VI/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań: A.    Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych...

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodano: 26-02-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 26 lutego 2019 r. przyjął uchwałę nr 411/VI/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań: A.    Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych...

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego...

Dodano: 12-02-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań: A.     Udostępnienie usług wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia (m.in. usług asystenckich, przerwy...

[więcej]