rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dodano: 08-04-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Dodano: 03-02-2021

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. - Ośrodki Czasowego Pobytu.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 23-12-2020

Zarząd Województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. - Ośrodki Czasowego Pobytu.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

Dodano: 30-06-2020

Dnia 29 czerwca 2020 r. uchwałą nr 2268/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

Dodano: 12-05-2020

Zarząd Województwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób...

Dodano: 14-02-2020

Dnia 12 lutego 2020 r. uchwałą nr 1774/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 i 2021 r. Zadania objęte konkursem dotyczyły: A. Udostępnienia usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców subregionu wrocławskiego; B.Udostępnienia usług...

[więcej]

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań...

Dodano: 14-01-2020

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków BWD z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2020-2021 (uchwała nr 1535/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2019 r.) są przedstawione w załączniku.

[więcej]