rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Ośrodki Czasowego Pobytu

22.12.2021 13:37

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa w uchwale nr 4707/VI/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 r. - Ośrodki Czasowego Pobytu.  

Do pobrania:
Uchwała nr 4707/VI/21 z dnia 21.12.2021 r. z załącznikami - wersja pdf / wersja word
Ogłoszenie konkursowe - wersja pdf / wersja word
Oświadczenie dot. wcześniej otrzymanych dotacji - word
Oświadczenie dot.  rachunku bankowego - word
Wzór oferty - word


Generator eNGO

BIP

Kontakt w sprawie konkursu:
Diana Hanas - 71/ 770 41 49,
email: diana.hanas@dolnyslask.pl