rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Ośrodki Czasowego Pobytu

Dodano: 22-12-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - asystentura

Dodano: 22-12-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

Dodano: 03-09-2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

[więcej]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dodano: 22-07-2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

Dodano: 09-07-2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

Dodano: 09-07-2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. - organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

Dodano: 27-05-2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. - wsparcie środowiskowe

[więcej]