rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 05-03-2024

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraiński Dzień KOBIET Niesłyszących”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 01-03-2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Bezpieczna ewakuacja”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 29-02-2024

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. 62. Wojewódzka Konferencja "Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk - 2024"

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 22-02-2024

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Kobiety Między Niebem a Ziemią”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 22-02-2024

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Turniej Amp Futbol Ekstraklasy - Wrocław 2024"

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 21-02-2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Międzynarodowe Spotkanie Wielkanocne 2024”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 21-02-2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Polsko-Ukraiński Dzień KOBIET Niesłyszących”

[więcej]