rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty

22.04.2024 08:45

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „(Nie)widzialni na Dolnym Śląsku"

Zgodnie z Uchwałą Nr 8550/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia  2024 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji StwardnienieRozsiane.Info, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „(Nie)widzialni na Dolnym Śląsku” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego / Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy.

Załączniki:
Uchwała nr 8550/VI/24 z 15.04.2024 r.
Ogłoszenie w wersji dostępnej