rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty

28.03.2024 07:46

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Autyzm na co dzień. Rozmowy w spektrum.”

Zgodnie z Uchwałą Nr 8416/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  26 marca  2024 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Z Innej Bajki”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Autyzm na co dzień. Rozmowy w spektrum.” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego / Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy.

Załączniki:
Uchwała nr 8416/VI/24 z 26.03.2024 r.
Ogłoszenie w wersji dostępnej