rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

13.03.2024 14:05

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Senior podróżuje, kondycję utrzymuje"

Zgodnie z Uchwałą Nr 8329/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zlecenia Fundacji Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn.: „Senior podróżuje, kondycję utrzymuje".
Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego / Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy.
 
ZAŁĄCZNIKI:
Uchwała 8329/VI/24 z 12.03.2024 r.
Ogłoszenie w wersji dostępnej