rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

10.04.2024 12:48

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Majówkowy piknik integracyjny”

Zgodnie z Uchwałą Nr 8510/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Karkonoski Klub Kibiców Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 050,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn.: „Majówkowy piknik integracyjny".
Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego / Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy.
 
ZAŁĄCZNIKI:
Uchwała 8510/VI/24 z 9.04.2024 r.
Ogłoszenie w wersji dostępnej