rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

23.04.2024 13:50

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Każdy może zostać MasterChefem”

Zgodnie z Uchwałą Nr 8593/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 600,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn.: „Każdy może zostać MasterChefem".
Sprawę prowadzi Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego / Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy.
 
ZAŁĄCZNIKI:
Uchwała 8593/VI/24 z 22.04.2024 r.
Ogłoszenie w wersji dostępnej