rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

08.03.2024 15:04

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Każdy może zostać MasterChefem”

W dniu 5 marca 2024 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie, na realizację zadania publicznego pn. „Każdy może zostać MasterChefem”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 15 marca 2024 r. włącznie, w jednej  z wybranych form:
1)    w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy;
2)    drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: diana.hanas@dolnyslask.pl;
3)    listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy,  Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław.


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie w wersji dostępnej