rozmiar czcionki: A | A | A

Procedura obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

 1. Procedura odnosi się do klientów ze szczególnymi potrzebami, uwzględniając szeroki zakres potrzeb (w tym niepełnosprawność ruchową, intelektualną, spectrum autyzmu, kobiety w ciąży, osoby starsze, osoby głuche, niedosłyszące, słabowidzące, niewidome, inne potrzeby).
 2. Procedura dotyczy siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, ul. Walońska 3-5, ul. Mazowiecka 17.
 3. Informacje o rozwiązaniach i udogodnieniach technicznych w ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności architektonicznej budynków znajdują się w deklaracji dostępności umieszczonej na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/e,deklaracja.html.
 4. Do obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w urzędzie wyznaczony jest koordynator ds. dostępności, pracownicy Kancelarii Ogólnych/Centrum Informacji o Urzędzie w zakresie usługi zdalnego tłumacza języka migowego oraz pomocniczo wskazani pracownicy Biura Obsługi Urzędu.
 5. Pracownicy Kancelarii Ogólnych i wskazani pracownicy BOU przechodzą szkolenie w zakresie savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami oraz zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 6. Informacja o możliwości i zasadach skorzystania z pomocy przez osoby, które jej potrzebują umieszczona jest na:
  - głównej stronie internetowej Urzędu: www.umwd.dolnyslask.pl w odnośniku „Dostępność”;

  - stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dolnyslask.pl w zakładce „Urząd”;

  - stronie internetowej Pełnomocnika Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami: www.pelnomocnikon.pl;

  Informacja odnosi się do zakresu pomocy oraz wskazuje na dane kontaktowe -  numer telefonu, mail.

  Informacja zamieszczona jest w formie:

  - pisemnej przy użyciu łatwego języka

  - filmu z napisami dla osób niesłyszących oraz tłumaczeniem na język migowy.

  Dodatkowo przed głównym wejściem do każdego z budynków urzędu (ul. Wybrzeże
  J. Słowackiego 12-14, ul. Mazowiecka 17) umieszczone są tabliczki informujące o możliwości uzyskania pomocy po wciśnięciu dzwonka.

  Obok tablic znajduje się dzwonek wzywający. W budynku przy ul. Mazowiecka 17 obsługą dzwonka zajmuje się pracownik ochrony, który przekazuje informację o przybyciu klienta pracownikowi Kancelarii Ogólnej/Centrum Informacji o Urzędzie.

  Informacja o możliwości skorzystania z pomocy wyświetlana jest również na ekranie telewizora w holu głównym budynku przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14.

 7. Zakres pomocy świadczonej przez:
  a) koordynatora ds. dostępności:

  - udzielenie podstawowych informacji odnośnie pracy urzędu i zakresu pomocy

  - pomoc w dotarciu z najbliższego przystanku komunikacji miejskiej do urzędu i w powrocie na przystanek

  - pomoc w dotarciu z samochodu zaparkowanego na parkingu urzędu do urzędu i z powrotem

  - pomoc podczas oczekiwania na pracownika merytorycznego

  b) pracowników Kancelarii Ogólnych/Centrum Informacji o Urzędzie

  - udzielenie podstawowych informacji odnośnie pracy urzędu i zakresu pomocy

  - pomoc przy korzystaniu z usługi zdalnego tłumacza języka migowego

  - pomoc podczas oczekiwania na pracownika merytorycznego

  c) pracowników Biura Obsługi Urzędu:

  - pomoc koordynatorowi ds. dostępności w obsłudze klienta w momencie, kiedy jest to potrzebne (np.: przesadzenie osoby z samochodu na wózek, wyjęcie wózka z bagażnika itp.)

  - świadczenie pomocy podczas nieobecności koordynatora ds. dostępności w zakresie wskazanym w pkt 7 a)

 8. W przypadku:
  - chęci skorzystania z pomocy w formie wskazanej w pkt 7 a) należy złożyć zamówienie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem

  - chęci skorzystania z pomocy w formie wskazanej w pkt 7 b) nie jest wymagane złożenie zamówienia, pomoc uzyskuje się każdorazowo.

  - chęci skorzystania z pomocy w formie nieprzewidzianej w procedurze – pomoc będzie realizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

 9. Zamówienie odbywa się poprzez złożenie wniosku. Wniosek zawiera: dane osoby, preferowaną formę kontaktu oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy. Wniosek można złożyć listownie, poprzez e-mail lub ePUAP, osobiście.
 10. Pomoc przysługuje wszystkim osobom, które jej potrzebują

 

Do pobrania:

Wniosek o pomoc