rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych

Dodano: 19-07-2011

„Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”.

[więcej]

Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 15-07-2011

Ogłoszenie o mozliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Życie jest sztuką" usprawniania motoryki małej i dużej.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 14-07-2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tacy Sami”.

[więcej]

Miesięcznik - promocja sportu i aktywności osób niepełnosprawnych

Dodano: 30-06-2011

Zachęcamy do zapoznania się z internetową wersją miesięcznika "SportON" poświęconego sportowi osób niepełnosprawnych.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 22-06-2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania  publicznego pn. „Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”.

[więcej]

Z wizytą w ośrodkach opiekuńczych

Dodano: 22-06-2011

Wicemarszałek Radosław Mołoń odwiedził dolnośląskie instytucje, które świadczą usługi opiekuńcze oraz niosą pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 10-06-2011

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]