rozmiar czcionki: A | A | A

O statusie osób niepełnosprawnych

Dodano: 26-09-2011

Pozycja społeczna, prawa osób niepełnosprawnych oraz udział samorządu terytorialnego w usunięciu barier jakie stawia przed nimi życie, to główne tematy konferencji „Budowanie społeczeństwa równych szans - działania na rzecz urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych”. Do Oleśnicy zjechało wielu gości m.in. wiceminister pracy i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, przewodniczący podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych Marek Plura oraz marszałek województwa Rafał...

[więcej]

Pomoce techniczne przydatne w pracy

Dodano: 24-09-2011

W Trzebnicy już po raz 7. odbyło się Forum Integracyjne. W tym roku uczestnicy spotkania rozmawiali na temat pomocy technicznych ułatwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

[więcej]

Szkoła na zasadzie równej pozycji

Dodano: 22-09-2011

„Ty i ja” to tytuł wystawy poświęconej integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami w przedszkolu i szkole, którą dzisiaj przy Kościele Garnizonowym we Wrocławiu otworzył wicemarszałek Radosław Mołoń.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 22-09-2011

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

[więcej]

Lodołamacze 2011 - pracodawcy wrażliwi społecznie

Dodano: 15-09-2011

43 przedsiębiorców, stowarzyszeń i instytucji przystąpiło do regionalnej, dolnośląsko-opolskiej edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze 2011". Już po raz szósty kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody w takich kategoriach jak „Otwarty Rynek", „Pracodawca nieprzedsiębiorca" oraz „Zakład Pracy Chronionej". Statuetki lodołamaczom wręczyli marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski i wicemarszałek opolski. Uroczystość odbyła się w...

[więcej]

Konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 14-09-2011

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

[więcej]

Zapraszamy do kibicowania

Dodano: 06-09-2011

9 września odbędzie się V Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej „TURGOL” organizowany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA”.

[więcej]