rozmiar czcionki: A | A | A

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 25-04-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Zamkowy Czas” świetlica terapeutyczna.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 25-04-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja wyjazdów kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 20-04-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Profilaktyka zdrowia, aktywizacja w wieku emerytalnym”.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we...

Dodano: 19-04-2012

Dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwalę nr 2128/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Związku Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 16-04-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Europejski Dzień Praw Osób Niepełnosprawnych - 2012”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 13-04-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Czas na Dolny Śląsk bez barier” - iBook

[więcej]

Pieniądze na modernizację ośrodków rehabilitacyjnych.

Dodano: 11-04-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył 2 868 584,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych, w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane zostały 14 podmiotom z naszego regionu, prowadzącym działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Celem dofinansowań jest poprawa infrastruktury dolnośląskich instytucji zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych, tak aby mogły...

[więcej]