rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 22-06-2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania  publicznego pn. „Wielozmysłowa stymulacja rozwoju dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”.

[więcej]

Z wizytą w ośrodkach opiekuńczych

Dodano: 22-06-2011

Wicemarszałek Radosław Mołoń odwiedził dolnośląskie instytucje, które świadczą usługi opiekuńcze oraz niosą pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 10-06-2011

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Konkurs na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r.

Dodano: 08-06-2011

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

[więcej]

20 lat Stowarzyszenia św. Celestyna

Dodano: 19-05-2011

Były podziękowania, gratulacje i okolicznościowe przemówienia dla osób wielkiego serca, które z miłością i zaangażowaniem opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Mowa o kierownictwie i pracownikach Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie. Placówka już od 20 lat prowadzi działalność rehabilitacyjno-wychowawczą. Dziś, w uroczystym jubileuszu uczestniczył wicemarszałek Radosław Mołoń.

[więcej]

900 000 zł na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 18-05-2011

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył 900 000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

[więcej]

Artystycznie w Pełni Sprawni

Dodano: 15-05-2011

Dziś pod pomnikiem Fryderyka Chopina we wrocławskim Parku Południowym miała miejsce niecodzienna impreza. Kilkunastu niepełnosprawnych wokalistów pokazało swoje talenty w ramach projektu ‘Artystycznie w Pełni Sprawni’. Wystąpili na scenie śpiewając znane piosenki, a niektórzy z nich dodatkowo grali na instrumentach muzycznych i tańczyli. Występom przysłuchiwał się wicemarszałek Radosław Mołoń.

[więcej]