rozmiar czcionki: A | A | A

Dzień Dziecka

Dodano: 01-06-2012

Uśmiechy rozbrykanych maluchów towarzyszyły wizytom wicemarszałka Radosława Mołonia. Wicemarszałek odwiedził dzieci z Dolnośląskich Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych przy ulicy Dworskiej i Kamiennogórskiej.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 01-06-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Radość i uśmiech są jak okno i drzwi” – wielokierunkowe wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Świetlicy terapeutycznej.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu.

Dodano: 23-05-2012

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 r.

[więcej]

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Dodano: 18-05-2012

„Od karty Praw do Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się”.

[więcej]

Uchwały w sprawie rozpatrzenia ofert złożonych w trybie pozakonkursowym.

Dodano: 18-05-2012

Dnia 8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwały.

[więcej]

Uchwały w sprawie rozpatrzenia ofert Stowarzyszenia Dolnośląskie Forum Integracyjne złożonych w...

Dodano: 17-05-2012

Dnia 24 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwały nr 2171/IV/12 i 2172/IV/12 w sprawie rozpatrzenia ofert Stowarzyszenia Dolnośląskie Forum Integracyjne złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 15-05-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Dzień Dziecka Niepełnosprawnego – Biały Kościół 2012”.

[więcej]