rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 09-01-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie Punktu Informacji Społecznej i Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych”.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Wspierania Kształcenia Młodzieży.

Dodano: 30-12-2011

Uchwała nr 1567/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Wspierania Kształcenia Młodzieży złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych...

Dodano: 30-12-2011

Uchwała nr 1533/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Niezapominajka” złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób...

Dodano: 30-12-2011

Uchwała nr 1534/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 20-12-2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Opracowanie Albumu „Razem w Pełni Sprawni”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 20-12-2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Kafejka Internetowa”.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Razem Bezpiecznie.

Dodano: 15-12-2011

Uchwała nr 1495/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Razem Bezpiecznie złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]