rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Nowy kompleks szkolny w Świebodzicach

Dodano: 13-02-2012

13 lutego br. w Świebodzicach otwarto nowo wybudowane obiekty oświatowe przy Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych. W uroczystości wziął udział członek zarządu województwa Jerzy Tutaj.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 10-02-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. ZABAWY W KRAINIE SZTUKI – warsztaty dla uczniów przy okazji konferencji podsumowującej projekt „Razem w pełni sprawni”.

[więcej]

Winda dla niepełnosprawnych dzieci

Dodano: 08-02-2012

Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich mogą już swobodnie poruszać się między kondygnacjami budynku oraz różnicami poziomów na piętrach. 8 lutego br. wicemarszałek Radosław Mołoń wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach...

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Dodano: 26-01-2012

Dnia 24 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1758/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Po rozpatrzeniu oferty nie uznano celowości realizacji proponowanego zadania publicznego.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe...

Dodano: 17-01-2012

Dnia 3 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1691/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Pomocy Chorym Onkologicznie „Różowe Okulary” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Promyk Słońca”.

Dodano: 17-01-2012

Dnia 28 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1666/IV/11 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Promyk Słońca” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Zaktywizowali osoby niepełnosprawne

Dodano: 16-01-2012

Wejście niepełnosprawnych absolwentów i studentów na otwarty rynek pracy oraz wyrównanie ich szans w konkurencji z pełnosprawnymi pracownikami - to między innymi miał na celu projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości". Dziś w Starej Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej wicemarszałek województwa Radosław Mołoń wręczył certyfikaty ukończenia projektu. Dyplomy znacznie wzbogacą CV młodych Dolnoślązaków.

[więcej]