rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonego konkursu.

Dodano: 29-03-2012

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 r., serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne przedstawicieli Organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie.

[więcej]

Konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 28-03-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 r.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju edukacji,...

Dodano: 28-03-2012

Dnia 20 marca 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę 2009/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo „Świat Nadziei” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 23-03-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Promocja audiodeskrypcji wśród liderów opinii na Dolnym Śląsku”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 23-03-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym jako sposób na wzrost ich aktywności życiowej”.

[więcej]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 12-03-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz z sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi”.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Promyk Słońca".

Dodano: 29-02-2012

Dnia 21 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1862/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Promyk Słońca" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji proponowanego zadania publicznego pn. Zabawy w Krainie Sztuki – warsztaty dla uczniów przy okazji konferencji podsumowującej projekt „Razem w pełni sprawni” i zlecono jego...

[więcej]