rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 13-04-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Czas na Dolny Śląsk bez barier” - iBook

[więcej]

Pieniądze na modernizację ośrodków rehabilitacyjnych.

Dodano: 11-04-2012

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył 2 868 584,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych, w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane zostały 14 podmiotom z naszego regionu, prowadzącym działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Celem dofinansowań jest poprawa infrastruktury dolnośląskich instytucji zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych, tak aby mogły...

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”.

Dodano: 06-04-2012

Dnia 3 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwalę nr 2094/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością...

Dodano: 06-04-2012

Dnia 3 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwalę nr 2093/IV/12 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kamienna Tęcza” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

9 milionów dla niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku

Dodano: 02-04-2012

Stypendia dla niepełnosprawnych uczniów, remonty domów pomocy społecznej, zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, a nawet kampanie społeczne zmieniające wizerunek osoby niepełnosprawnej. Takie zadania będą mogły zostać zrealizowane dzięki pieniądzom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Łącznie będzie to blisko 9 milionów złotych. O tym wszystkim na dzisiejszej konferecji prasowej mówił wicemarszałek Radosław Mołoń oraz dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych...

[więcej]

Działalność na rzecz Osób niepełnosprawnych.

Dodano: 02-04-2012

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „International Deaf Polonia”.

[więcej]

"Sprawny uczeń" 2012/2013

Dodano: 30-03-2012

W roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny przyznane zostaną stypendia Marszałka Województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. Stypendia w wysokości 1.000 zł na ucznia będą ufundowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. O wsparcie stypendialne mogą się ubiegać niepełnosprawni uczniowie z terenu całego Dolnego Śląska.

[więcej]