rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa dofinansowuje remonty obiektów służących rehabilitacji

29.04.2021 12:18

26 marca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3513/VI/21 w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. Na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył środki w wysokości 5 008 850,00 zł.

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. „Komisja do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji”, powołana uchwałą nr 3362/VI/21 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 9 lutego 2021 r., w ramach weryfikacji merytorycznej rozpatrzyła możliwość udzielenia dofinansowań. Komisja dokonała oceny merytorycznej wniosków, zgodnie  z kryteriami przyjętymi w uchwale nr 2908/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Zasad składania  i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”. Komisji przedstawiono 10 spraw, w tym: 7 wniosków, jakie wpłynęły do 30 listopada 2020 roku do Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i 3 umowy o dofinansowanie robót budowlanych, zawarte w 2020 r., będące w trakcie realizacji. Wskazane umowy umożliwiają dwuletnie dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Komisja przyjęła, iż wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne i merytoryczne.


Lista dofinansowań robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych:


Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety - Prowincja Wrocławska
obiekt: Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
kwota: 94 174,00


Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"
obiekt: Dom Opieki Wyręczającej
10 000,00

Gmina Legnica
obiekt: Zespół Placówek Specjalnych
940 175,50

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich
obiekt: budynek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich"   
633 334,72

Cisi Pracownicy Krzyża
obiekt: sala gimnastyczna
490 000,00

Caritas Diecezji Legnickiej
obiekt: Zakład Aktywnosci Zawodowej ROSA
300 000,00

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe BRISTOL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
obiekt: budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego BRISTOL MSWiA w Kudowie-Zdroju
346 478,35

Powiat Kłodzki
obiekt: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku
104 066,95

Powiat Wołowski
obiekt: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
330 796,05

Miasto Jelenia Góra
obiekt: Szkoła Podstawowa nr 8
1 759 824,43