rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie do udziału w ankiecie

28.02.2023 08:42

Konsultacje zadań konkursowych finansowanych ze środków PFRON

W imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Marcina Krzyżanowskiego zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, do wypełnienia formularza określającego zadania, które według Państwa powinny zostać ujęte w konkursie ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku.


Proszę o zaznaczenie maksymalnie 4 zadań.                                                     Jednej organizacji przysługuje jeden głos.                                                       Głosować można do końca dnia 7.03.2023r.


Link do formularza <-- kliknąć