rozmiar czcionki: A | A | A

Z wizytą w ośrodkach opiekuńczych

22.06.2011 10:23

Wicemarszałek Radosław Mołoń odwiedził dolnośląskie instytucje, które świadczą usługi opiekuńcze oraz niosą pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

W Legnickim Polu wicemarszałek spotkał się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Ośrodek zajmuje się opieką nad osobami, które wymagają całodobowej pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.  W południe odwiedził podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Zajmuje się on chłopcami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze sprzężoną  niepełnosprawnością. Wicemarszałek udał się również z wizytą do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Jaszkotlu. Placówka zapewnia specjalistyczną pomoc najmłodszym. Średnio przebywa tu ponad 60 dzieci upośledzonych fizycznie i intelektualnie.
Również dzisiaj wicemarszałek odwiedził Fundację „Promyk Słońca” we Wrocławiu, która prowadzi kompleksową działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych (m.in. medyczną, terapeutyczno-edukacyjną, szkoleniową).

Podczas dzisiejszych spotkań w dolnośląskich ośrodkach opiekuńczych wicemarszałek Mołoń omówił współprace między nimi a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych podopiecznych. Z przedstawicielami instytucji rozmawiał również o możliwości ewentualnego wsparcia ich modernizacji przez województwo dolnośląskie oraz współpracy przy projekcie urzędu marszałkowskiego dotyczącym stypendiów dla dzieci z niepełnosprawnością.