rozmiar czcionki: A | A | A

WTZ Mikoszów - laureatem nagrody głównej

28.11.2022 08:09

XI Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych "fART" w Bydgoszczy w kategorii rękodzieło

Z ogromną radością informujemy, że Ola Zapłotna - uczestniczka WTZ Mikoszów przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie zdobyła nagrodę główną w XI  Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART w Bydgoszczy w kategorii rękodzieło.
Festiwal promuje twórczość osób z niepełnosprawnościami, ukazuje szerszej publiczności ich możliwości i talenty.  Udowadnia, jak można kruszyć bariery i  przezwyciężać zahamowania, tworząc klimat wzajemnej akceptacji i zrozumienia.
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Pokój, solidarność, wolność”, zaczerpniętego ze słów św. Jana Pawła II „Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie”.
Na konkurs napłynęło ok. 570 zgłoszeń z całej Polski, w kategoriach muzyka, taniec, teatr, literatura i rękodzieło. Jury obradowało długo bo wszystkie prezentowane występy i prace miały bardzo wysoki poziom.