rozmiar czcionki: A | A | A

Szkoła na zasadzie równej pozycji

22.09.2011 14:30

„Ty i ja” to tytuł wystawy poświęconej integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami w przedszkolu i szkole, którą dzisiaj przy Kościele Garnizonowym we Wrocławiu otworzył wicemarszałek Radosław Mołoń.

Podział na dwa światy - sprawnych i niepełnosprawnych - utrwala uprzedzenia, prowadzi do segregacji i wykluczenia. Przedstawione fotografie pokazują, że połączenie obu światów jest możliwe. Zdjęcia przełamują stereotyp patrzenia na dziecko z niepełnosprawnością  przez pryzmat jego ograniczeń, skupiając się na możliwościach, mocnych stronach, na tym co może ono osiągnąć pomimo swojej niepełnosprawności. Bohaterowie zdjęć prezentowanych  na wystawie są dowodem na to, że przy odpowiednim wsparciu dzieci z niepełnosprawnością mogą spotkać się ze swoimi rówieśnikami z przedszkola czy szkoły  na zasadzie równej pozycji.

Otwierając wystawę przygotowaną przez Fundację „Promyk Słońca” na rzecz budowania społeczeństwa BEZ BARIER, wicemarszałek podkreślał konieczność informowania rodziców o możliwościach kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz o możliwości objęcia ich wychowaniem przedszkolnym. Przedstawiciel Zarządu Województwa Dolnośląskiego poruszył również temat konieczności zmiany uprzedzeń, negatywnych postaw i przekonań społeczeństwa na temat kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Wymaga to przełamania barier mentalnych tkwiących często w nas, dorosłych - rodzicach, nauczycielach. Skuteczność integracji, obok wielu innych uwarunkowań, zależy bowiem w znacznej mierze od naszych postaw i nastawienia.

Wystawę można będzie oglądać do 10 października br. przy Kościele Garnizonowym we Wrocławiu (okolice Rynku). Wystawa przygotowana w ramach projektu „Dziecko z niepełnosprawnością w szkole/przedszkolu ogólnodostępnym - kampania informacyjna na rzecz edukacji włączającej” jest współfinansowana ze środków PEFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.