rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie wrocławskiej grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami

10.06.2021 12:11

10 czerwca odbyło się kolejne spotkanie "Wrocławskiej grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami". Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, w tym Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami.

Grupa branżowa obraduje w trybie zdalnym.

 Grupa branżowa spotyka się od czterech lat, aby dyskutować o sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami i wypracowywać rekomendacje dla poprawy istniejących barier i problemów.  W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych instytucji i samorządów, którzy chcą włączyć się w proces zmiany.


Plan spotkania - 10 czerwca:

1. Jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnościami w jednostkach miejskich?
2. Propozycje do Wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w obszarze niepełnosprawności i dostępności,
3. Informacja na temat kampanii społecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu,
4. Informacja dotycząca wprowadzenia standardów dostępności kultury i wydarzeń miejskich – Fundacja Katarynka
5. Informacja o grupie roboczej ds. dostępności,
6. Harmonogram prac nad nowym Wrocławskim Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”.