rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej z samorządem województwa dolnośląskiegov

18.11.2021 12:41

W dniach 5-6 listopada 2021 roku w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie przedstawicieli dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej. Organizatorami wydarzenia byli Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli także Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy, Bogusława Kulińska, dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz pracownicy Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie z dolnośląskimi ZAZ-ami

Pierwszy dzień upłynął na wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych zakładów, a pracownikami Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Rozmawialiśmy o problemach ZAZ wynikających z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID, trudnościach w realizacji zleceń w poszczególnych branżach, a także zagrożeniach dla funkcjonowania ZAZ wynikających ze zmian przepisów prawa. Wspólnie staraliśmy się wypracować rozwiązania poszczególnych problemów wraz z propozycjami zapisów odpowiednich przepisów i umów. Omawialiśmy także działania promocyjne podejmowane w tym roku przez Urząd Marszałkowski w celu propagowania działalności Zakładów Aktywności Zawodowej oraz możliwości dalszej współpracy  w tym obszarze. Drugi dzień wypełniony był szkoleniem dla pracowników ZAZ obejmujących tematykę wypalenia zawodowego.