rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie dot. funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej

27.01.2021 14:45

26.01.2021 roku odbyło się spotkanie pracowników Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami z przedstawicielami Zakładów Aktywności Zawodowej oraz prowadzących je samorządów i organizacji samorządowych.

Telekonferencja z ZAZ

Spotkanie miało na celu dalsze zacieśnienie współpracy samorządu województwa z Zakładami Aktywności zawodowej w ramach realizowanych przez nie zadań, wspieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


W trakcie spotkania poruszone zostały istotne kwestie dotyczące rozliczeń z przekazywanego ze środków PFRON oraz budżetu województw dofinansowania na pokrycie kosztów działania dolnośląskich Zakładów Aktywności Zawodowej jak również przygotowania planu kosztów na kolejne lata. Omówiono potrzebę wprowadzenia nowych regulacji umownych związanych z dynamiką rozwoju zakładów i nowymi projektami, aktywnie realizowanymi przez te podmioty oraz praktyczny aspekt elektronicznych kanałów komunikacji w obiegu kierowanych wzajemnie dokumentów.


Omówiono także kwestię wsparcie samorządu województwa w działaniach promocyjnych zakładów aktywności zawodowej. Ze strony przedstawicieli zakładów wyrażona została potrzeba promocji zarówno oferowanych produktów i usług, jak również samych zakładów, w których zatrudnienie znajdują osoby z niepełnosprawnościami, mogące realizować swoje aspiracje zawodowe w tych instytucjach. Podkreślono, że działania te nabierają szczególnego znaczenia w związku z panującą pandemią i wynikającą z niej trudną sytuacją rynkową wielu podmiotów, w tym części zakładów.


W trakcie spotkania wyrażona została otwartość Samorządu Województwa na bieżące i przyszłe potrzeby zakładów aktywności zawodowej, jak również podziękowania dla wszystkich stron spotkania za dotychczasową współpracę.


W spotkaniu uczestniczył Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz dyrektorzy i przedstawiciele organizatorów następujących zakładów aktywności zawodowej:

Zakładu Aktywności Zawodowej „Rosa” z Jeleniej Góry,
Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria z Wałbrzycha,
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie,
Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie,
Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu,
Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI z Dzierżoniowa,
Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa.