rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu.

02.09.2011 14:04

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usprawniania społecznego dzieci niepełnosprawnych z elementami fizykoterapii.

W dniu 30 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1152/IV/11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usprawniania społecznego dzieci niepełnosprawnych z elementami fizykoterapii.

Ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznano dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu na realizację zadania pn. „Usprawnianie społeczne niepełnosprawnych dzieci ZOL w Jaszkotlu z elementami fizykoterapii”.

Głównym celem zadania jest podniesienie na wyższy poziom zabiegów leczniczych i usprawniających w ramach  nowoczesnego systemu rehabilitowania, który zmierza do optymalizowania społecznych szans i warunków funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci - podopiecznych ZOL, pochodzących z siedmiu powiatów województwa dolnośląskiego.
 
Uchwała + załącznik