rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie konkursu.

27.10.2011 18:02

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

Dnia 25 października 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę 1378/IV/11 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Dolnośląskiego udzielono 20 dotacji. Dzięki dotacjom odbędą się szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, kadry i wolontariuszy, a ponadto imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne. W gronie dofinansowanych zadań są również oferty dotyczące prowadzenia kampanii informacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji oraz wydawania publikacji dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.

 

Uchwała + załączniki