rozmiar czcionki: A | A | A

Razem w pełni sprawni

04.03.2011 14:56

W jaki sposób przezwyciężać własne zahamowania wobec osób z niepełnosprawnością? Jak przystępnie i efektywnie o niej nauczać? Jak wykształcić w najmłodszych postawę, która pozwoli im na zaakceptowanie niepełnosprawności jako trwałego i normalnego elementu ich szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukało ok. 400 nauczycieli, uczestników warsztatów „Razem w pełni sprawni”. Dziś w Kliczkowie konferencję inaugurującą ten projekt otworzył wicemarszałek Radosław Mołoń.

Inicjatywa „Razem w pełni sprawni” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Partnerem projektu jest Województwo Dolnośląskie, natomiast ze strony saksońskiej - Stowarzyszenie Frauen auf dem Weg nach Europa e.V.

Niepełnosprawne dzieciaki chcą się śmiać, bawić, wspólnie z kolegami odrabiać lekcje.  Nie mogą. Przeszkadzają bariery. Dlatego powstał projekt, którego zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na obecność osób z niepełnosprawnością w ich środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przedsięwzięcie zakłada organizowanie warsztatów, działań pilotażowych na terenie szkół, wyjazdów studyjnych oraz konkursów dla uczniów. Dotrze do  około 8000 dzieci ze szkół na Dolnym Śląsku.

W trakcie dzisiejszej konferencji polscy oraz niemieccy nauczyciele próbowali wypracować techniki i metody przybliżania i oswajania uczniów z problematyką niepełnosprawności. W warsztatach uczestniczyło 350 nauczycieli polskich i 50 saksońskich.