rozmiar czcionki: A | A | A

Pomoce techniczne przydatne w pracy

24.09.2011 17:30

W Trzebnicy już po raz 7. odbyło się Forum Integracyjne. W tym roku uczestnicy spotkania rozmawiali na temat pomocy technicznych ułatwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

Na Forum zostało zaproszonych wielu znamienitych gości, a wśród nich: wiceminister pracy i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł na Sejm Sławomir Piechota oraz marszałek Dolnego Śląska Rafał Jurkowlaniec.

Podczas obrad zostały wygłoszone referaty dotyczące m.in. miejsca rehabilitacji zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych, przyjaznej firmy, czyli dostosowanych do ich potrzeb miejsc pracy oraz źródeł i zasad dofinansowywania zakupu pomocy technicznych.

Forum zakończyła prezentacja samochodów specjalistycznych Auto-Spezial Hesse Drezno oraz piknik integracyjny.

Trzebnickie Forum stanowi miejsce prezentacji nowych możliwości, a zarazem nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządców w tym zwłaszcza podległych starostom powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej i profesjonalistów (rehabilitantów, fizjoterapeutów, lekarzy, psychologów).