rozmiar czcionki: A | A | A

3,5mln zł na przystosowanie obiektów dla niepełnosprawnych

28.10.2011 08:00

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji w 2011 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczył dodatkowe 3 565 026,01 zł na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W ramach dofinansowań zostaną rozbudowane, zmodernizowane, wyremontowane i przystosowane obiekty, z których będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

Wskazane środki, pochodzące z PFRON, przyznane zostały przez zarząd województwa (protokół nr 48/IV/11 z 25.10.2011 r.) na zwiększenie dofinansowań w 2011 r. niżej wskazanym 10 podmiotom z naszego regionu:
1. Powiat Milicz na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Miliczu przy ul. Kombatantów 1.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 56 680,86 zł.
2. Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Świerczewskiego 12.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 98 200,00 zł.
3. Fundacja L’ARCHE na rzecz Fundacji „ARKA” Wspólnota we Wrocławiu przy ul. Jutrosińskiej 29.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 700 000,00 zł.
4. Gmina Świebodzice na rzecz Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych, ul. Ciernie 30 w Świebodzicach.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 1 021 904,46 zł.
5. Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu – Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 1 000 000,00 zł.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie, na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kukuczki 39.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 285 551,57 zł.
7. Powiat Dzierżoniowski na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Szkolnej 6 w Piławie Górnej.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 120 876,71 zł.
8. Powiat Wrocławski na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Drzymały 13 w Kątach Wrocławskich.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 47 879,18 zł.
9. Gmina Bielawa na rzecz Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 166 046,42 zł.
10. Powiat Dzierżoniowski na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie.
Zwiększenie dofinansowania o kwotę 67 886,81 zł.