rozmiar czcionki: A | A | A

PFRON ogłosił konkurs nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

08.11.2021 11:22

Ogłoszenie z dnia 5 listopada 2021 roku na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:
1) kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
2) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
3) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
4) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
5) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
6) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.


Szczegóły na stronie:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12021-pn-siegamy-po-sukces/