rozmiar czcionki: A | A | A

Opieka wytchnieniowa i usługi asystenckie dla dzieci z niepełnosprawnościami

06.04.2021 10:05

Fundacja Promyk Słońca i Fundacja "Suweren" we współpracy ze Szpitalem Rehabilitacyjnym “Orlik” w Kudowie-Zdroju realizują projekt, w ramach którego można otrzymać wsparcie asystenta w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

Rodziców potrzebujących wsparcia asystenta w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z naszą Fundacją Promyk Słońca: dcwr@promykslonca.pl; tel. 605 505 825.


Opiekę wytchnieniową prowadzimy w różnych formach, w zależności od potrzeb - w mieszkaniu wytchnieniowym lub miejscu zamieszkania dziecka. Opieka wytchnieniowa jest jednym z elementów kompleksowego modelu wsparcia, który realizujemy w ramach Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Rodziny. Oprócz opieki wytchnieniowej rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności oferujemy stałą opiekę doradcy/terapeuty, który opracuje dla każdej rodziny indywidualny plan wsparcia. Wsparcie to obejmuje m.in.:
✔️specjalistyczne konsultacje lekarskie (z genetykiem, neurologiem, neonatologiem i innym specjalistą, w zależności od potrzeb),
✔️konsultacje z fizjoterapeutą, położną,
✔️opiekę psychologiczną/psychoterapię,
✔️grupy wsparcia,
✔️doradztwo społeczno-prawne.


Podobny projekt realizuje także Fundacja Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny – “Suweren” we współpracy z Sanatoria Dolnośląskie,  konkretnie Szpitalem Rehabilitacyjnym “Orlik” w Kudowie-Zdroju.


Aby skorzystać z tej ofertę należy wypełnić formularz ze strony:
www.sanatoria-dolnoslaskie/opieka-wytchnieniowa
i przesłać na adres opieka-wytchnieniowa@sanatoria-dolnoslaskie.pl
Informacji można uzyskać także pod numerami telefonów:


74 86 632 32
45 95 500 20


Pomoc tę kierujemy do mieszkańców Dolnego Śląska.


Zadanie realizowane jest ze środków województwa dolnośląskiego.