rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o konkursie "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022

13.01.2022 11:28

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:


Moduł I  Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi
Moduł II  Samopomoc
Moduł III  Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia
Moduł IV  Integracja i innowacyjność


W 2022 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.


Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 28 stycznia 2022 r.


Ogłoszenie konkursowe znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2022