rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON - 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN     Wzory umów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

02.09.2013 10:11

Szanowna/y  Pani/Panie,

zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

1)    Pani/Pan dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu rozpatrzenia sprawy;
3)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest/będzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
4)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
5)    Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest dobrowolnie, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.