rozmiar czcionki: A | A | A

O statusie osób niepełnosprawnych

26.09.2011 13:34

Pozycja społeczna, prawa osób niepełnosprawnych oraz udział samorządu terytorialnego w usunięciu barier jakie stawia przed nimi życie, to główne tematy konferencji „Budowanie społeczeństwa równych szans - działania na rzecz urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych”. Do Oleśnicy zjechało wielu gości m.in. wiceminister pracy i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, przewodniczący podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych Marek Plura oraz marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec.

Marszałek Jurkowlaniec przywitał wszystkich uczestników, otwierając tym samym konferencję. Chwilę potem zebrani delegaci dyskutowali m.in. o roli osób niepełnosprawnych w pracach legislacyjnych Sejmu RP. Głos w tej sprawie zabrał poseł Marek Plura. Burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, mówił zaś o roli osób niepełnosprawnych w społeczności samorządowej.

Punktem wyjścia konferencji były prawa osób niepełnosprawnych określone m.in. w uchwale Sejmu RP z dn. 1 sierpnia 1997r., Karta Osób Niepełnosprawnych oraz Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przygotowania do ratyfikacji tego ostatniego dokumentu rozpoczęto w lutym bieżącego roku.

Tego rodzaju spotkania wpisują się w cykl konferencji, których współorganizatorem są Związek Powiatów Polskich oraz Pełnomocnik Rządu ds. osób Niepełnosprawnych. Porozumienie między nimi zakłada bowiem wspólne działanie na rzecz realizacji praw i integracji społecznej niepełnosprawnych.