rozmiar czcionki: A | A | A

Nowoczesne uczelnie bez barier

17.02.2011 13:53

Dziś na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja „Możliwości a Bariery - nowoczesne uczelnie bez barier”. W debacie uczestniczyli minister nauki Barbara Kudrycka, sekretarz stanu w ministerstwie pracy i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, przedstawiciele ministerstwa edukacji, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i rektorzy wrocławskich uczelni. Konferencję na temat kształcenie osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego otworzył wicemarszałek Radosław Mołoń.

W ramach konferencji poruszono problemy dotyczące wsparcia studentów niepełnosprawnych przez uczelnie wyższe z dotacji budżetowej na rehabilitację zdrowotną i kształcenie studentów niepełnosprawnych. Rozmawiano również o problemach dotyczących dostępu młodzieży niepełnosprawnej do wiedzy umożliwiającej rozpoczęcie nauki na wyższych uczelniach i udziału osób niepełnosprawnych w grupie studentów oraz barier, z którymi spotykają się w kampusach uczelni dolnośląskich.

***
Na Dolnym Śląsku na żadnej uczelni nie istnieje sformalizowany system wsparcia niepełnosprawnych studentów oraz kandydatów. Jednocześnie w całym województwie studiuje ok. 2 tys. studentów niepełnosprawnych. Udział osób niepełnosprawnych w grupie studentów jest ponad 2,5 krotnie niższy od udziału osób niepełnosprawnych w grupie osób w wieku 20-29 lat, a niepełnosprawni absolwenci uczelni stanowią jedynie ok. 1,1 %. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego corocznie na kształcenie studentów niepełnosprawnych przeznacza środki w postaci dotacji na kształcenie i rehabilitacje zdrowotną studentów niepełnosprawnych. Jednak środki te są wydatkowane jedynie w małym stopniu, ponieważ uczelnie nie posiadają struktur, a często również wiedzy o sposobie wpierania kształcenia studentów niepełnosprawnych.

Konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” ma na celu stworzenie jednolitego systemu wsparcia dla studentów niepełnosprawnych, który obowiązywał będzie na wszystkich uczelniach Dolnego Śląska.