rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

10.08.2011 14:08

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwości zgłaszania przez wojewodę, organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) po jednym kandydacie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem przez osoby upoważnione do reprezentowania w/w podmiotów należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Spraw Społecznych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 23 sierpnia 2011 r.
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa. Do zakresu działań Rady należy:
-  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
• integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• realizacji praw osób niepełnosprawnych;
- opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- ocena realizacji programów;
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 W załączeniu ogłoszenie.