rozmiar czcionki: A | A | A

Lodołamacze 2011 - pracodawcy wrażliwi społecznie

15.09.2011 14:33

43 przedsiębiorców, stowarzyszeń i instytucji przystąpiło do regionalnej, dolnośląsko-opolskiej edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze 2011". Już po raz szósty kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody w takich kategoriach jak „Otwarty Rynek", „Pracodawca nieprzedsiębiorca" oraz „Zakład Pracy Chronionej". Statuetki lodołamaczom wręczyli marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski i wicemarszałek opolski. Uroczystość odbyła się w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Statuetki Lodołomaczy przyznawane są tym, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa. Kampanię Lodołamacze zainicjowała i prowadzi Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs składa się z etapów regionalnego i centralnego. W pierwszym etapie, Kapituła wyłania laureatów w kategoriach:
•    ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
- I miejsce i Statuetka LODOŁAMACZ 2011: Jednostka Innowacyjno Wdrożeniowa "JUMPE" Jędryczek z Wiązowa
„JUMPE” jako jeden z większych pracodawców w gminie Wiązów umożliwia osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia w szczególnie korzystnych warunkach, dostosowanych do ich potrzeb. Tworzone są stale nowe miejsca pracy, w których pracownikom  zapewnia się kompleksową opiekę medyczną oraz codzienną rehabilitację. Na 131 osób ogółem zatrudnionych, 76,3% to osoby niepełnosprawne, w tym połowa pracowników to  osoby  ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wśród osób niepełnosprawnych 11,5% ogółu zatrudnionych  to osoby ze schorzeniami specjalnymi. Firma dba o  likwidację ograniczeń zawodowych zatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje, w których uczestniczyło już ponad 60% pracowników. Dba również o rozwój pozazawodowy w postaci dopłaty do studiów czy finansowania nauki języków obcych. Właściciel firmy oraz pracownicy biorą  aktywny udział w działaniach na rzecz budowania właściwego wizerunku i promocji aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Uczestniczą w audycjach radiowych i telewizyjnych, konferencjach i spotkaniach poświęconych sprawom niepełnosprawnych i ich zatrudnieniu. Firma aktywnie wspiera działania organizacji pozarządowych służące aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

- II miejsce i srebrny medal: Konsalnet Inowopol Sp. z o.o.  z Opola

- III miejsce i brązowy medal: LPP Sp. z o.o. z Legnicy

•    OTWARTY RYNEK

- I miejsce i Statuetka LODOAŁMACZ 2011: „MEDsynC Skotnicki, Weksler” sp.j. z Oławy
„MEDsynC Skotnicki, Weksler” od początku działalności zajmuje się likwidacją barier na jakie napotykają się osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku w dostępie do informacji zawartych w ulotkach produktów leczniczych. Firma, we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych w Warszawie, opracowała unikatowe rozwiązanie - w 2009 roku powstała infolinia Ulotka Audio. Podstawową funkcją infolinii jest udostępnienie osobom niewidomym i słabowidzącym treści ulotki produktu  leczniczego. Dostęp ten jest możliwy za pomocą telefonu z dowolnego miejsca, w prosty, pewny i skuteczny sposób. Działania, oprócz charakteru  komercyjnego, mają także wymiar społeczny - firma promuje jednocześnie ideę równoprawnego dostępu do informacji zawartych w ulotkach. Właściciele firmy postanowili również stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Mimo, że MEDsynC jest niedużą firmą, nie objętą obowiązkiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  to w firmie pracuje 85,4% osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

- II miejsce i srebrny medal: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

- III miejsce i brązowy medal: JES-POL Sp. z o. o. z Kłodzka

•    PRACODAWCA NIEPRZEDSIĘBIORCA
- I miejsce i Statuetka LODOAŁMACZ 2011: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci I Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie jest jednym z największych zakładów pracy na terenie powiatu milickiego zatrudniającym około 160 osób, wśród których prawie 12% stanowią osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Prowadzi działalność mającą na celu wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  (m.in. pomaga w znalezieniu miejsc pracy). Podejmuje również szczególne działania  aktywizujące dzieci i młodzież o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Na jego terenie działają Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia. W  2010 roku zrealizowało, z wykorzystaniem środków UE,  przy olbrzymim zaangażowaniu personelu, rozbudowę i modernizację głównej siedziby Stowarzyszenia, co pozwoliło stworzyć nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych i poprawiło warunki pracy wszystkim zatrudnionym oraz podopiecznym. Ci ostatni aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności biorąc udział w różnych imprezach masowych i wyjazdach turystyczno-krajoznawczych. Działając w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku idei  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  Stowarzyszenie bierze czynny udział w pracach komisji i debatach sejmowych starając się wpływać na korzystne  zmiany w polskim ustawodawstwie.

- II miejsce i srebrny medal: Polski Związek Niewidomych

- III miejsce i brązowy medal: Powiatowy Urząd Pracy W Jeleniej Górze.

Kapituły mają prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. Jednym z nich jest tytuł ‘Lodołamacz Specjalny’ dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku ten honorowy tytuł powędrował do Tadeusza Krasonia, społecznika o wielkim sercu dla drugiego człowieka. Laureat od ponad 15 lat, kiedy zetknął się osobiście z problemami niepełnosprawności,  zaczął poświęcać swój czas na zdobywanie doświadczenia i wiedzy o osobach niepełnosprawnych. Wkrótce stało się to jego pasją i sensem życia. Zaangażował się w działalność organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych. Autorytet i powszechny szacunek przekładał się na ogrom funkcji, które pełnił. Zasługi i dorobek  naszego LODOŁAMACZA na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych zostały wielokrotnie docenione przez organy państwowe i samorządowe. Za swoje zaangażowanie otrzymał wiele wyróżnień  i odznaczeń. Celem jego działalności było przełamywanie barier, zwłaszcza mentalnych oraz przeciwstawianie się postawom niechęci i obojętności społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych.

Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2011. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 września br. podczas Wielkiej Gali LODOŁAMACZY na Zamku Królewskim w Warszawie.

Patronat Honorowy nad konkursem Lodołamacze 2011 objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.