rozmiar czcionki: A | A | A

Korzystne zmiany w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"

03.12.2021 14:35

W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w Programie wyrównywania różnic między regionami obszar D, który przewiduje pomoc finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących ich rehabilitacji.

Zmiany dotyczą:

1) umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządowe);

2) podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.


Więcej informacji na stronie":
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/korzystne-zmiany-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/