rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

23.03.2011 12:20

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

Celem realizacji zadania jest pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
- organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
- prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Na realizację ww. zadań w 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekaże środki w łącznej wysokości 900 000 zł.

Pełna treść uchwały + ogłoszenie o konkursie


Wzór oferty