rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja inauguracyjna LODOŁAMACZE 2024

26.04.2024 14:14

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON

 


zaprasza na konferencję inaugurującą  Lodołamacze 2024
               
Oraz warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami
pt. Wiosna według Multisensorycznej przestrzeni Ekoplastycznej


7 maja 2024 r. godz. 11:00 - 14:00
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,
ul. Dobrzyńska 21/23,
sala konferencyjna nr 510 na V piętrze

 

 

 

Warsztaty poprowadzą:

 

Anna Kacperkowicz
Jest psycholożką i jest w spektrum autyzmu. Ukończyła pięcioletnie jednolite studia magisterskie
z psychologii klinicznej. Na co dzień pracuje w jednej z wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolu specjalnym Publiczne Przedszkole Specjalne "Wesołe Żabki".

Diagnoza osób w spektrum to jej pasja, a wręcz fiksacja. Na bieżąco dokształca się w zakresie nowinek
o spektrum. Uważa, że autyzm jest neurotypem, a nie zbiorem deficytów. Jest naturalnym sposobem funkcjonowania mózgu, ale może on powodować problemy w zakresie codziennego funkcjonowania, jako że osoby neuronietypowe są mniejszością. W tym celu figuruje w klasyfikacji chorób i zaburzeń, aby osoby z autyzmem mogły otrzymywać odpowiednią pomoc.

Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje, zwłaszcza te dotyczące diagnozy. Posługuje się między innymi takimi narzędziami, jak:  Skala Inteligencji WISC-V dla dzieci,  Skala Inteligencji Stanford Binet 5,  Protokół Obserwacji do Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu ADOS-2,  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,  Profil Psychoedukacyjny PEP-3 PL. Ponadto ukończyła między innymi:  kursy dotyczące określana poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci,  studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,  neurosensomotoryczną integrację odruchów oraz terapię neurotaktylną według S. Masgutovej,  studia podyplomowe z obszaru pedagogiki,  SAZ – stosowana analiza zachowania – tylko po to, żeby wiedzieć dlaczego nigdy jej nie użyję w swojej pracy  W zawodzie pracuję od momentu skończenia studiów.

Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą w spektrum, ale też z dziećmi z wadami genetycznymi
i porażeniem mózgowym. W jej pracy od zawsze było neuroróżnorodnie.

Kinga Gellert

Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz oligofrenopedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowała w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 we Wrocławiu, na stanowisku pedagoga.

Specjalizuje się w obszarach: komunikacja alternatywna AAC, strategia dr M. Grycman, Metoda Dobrego Startu - wg. prof M. Bogdanowicz, Multisensoryczna Przestrzeń Ekoplastyczna, Terapia ręki z diagnozą, Nauka czytania, Metoda symultaniczno-sekwencyjna wg. prof. J. Cieszyńskiej, SAZ- stosowana analiza zachowań wg. Centrum Terapii Behawioralnej B. Ignaczewskiej, Trening Umiejętności Społecznych, studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia pedagogiczna, edukacja i terapia osob z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnosta ados-2 Jest studentką psychologii.

W celu potwierdzenia prosimy o kontakt z Panią Joanną Jersz do 29.04.2024 r.  godz: 12:00:

Joanna Jersz: tel.: 508 113 203; e- mail: organizacja@popon.pl