rozmiar czcionki: A | A | A

Katalizator Aktywności Zawodowej plus

16.04.2021 14:53

Weź udział w projekcie "Katalizator Aktywności Zawodowej plus" realizowanym przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy: - są mieszkańcami jednego z 4 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego; -posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności; -są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; -nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.


W ramach działań zaplanowanych w projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD).

Beneficjenci po opracowaniu IPD mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:
- bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych,
- staży zawodowych,
- wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia.
 

Zapewniamy wsparcie w postaci:
doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.
 

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne dla beneficjenta.
Ilość miejsc ograniczona.
Nie czekaj! Zgłoś się do projektu już dzisiaj!

Prosimy o kontakt na jeden z adresów e-mail (w zależności od miejsca zamieszkania):

wroclaw@fazon.pl
lodz@fazon.pl
krakow@fazon.pl
olsztyn@fazon.pl
 


Projekt „Katalizator Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”